top of page
Awakening.png

Awakening

1 dag workshop (ONLINE)

Datum/date :    
zondag/sunday 21 juli/July 2024 start 9.30 am CET
(workshop takes about 5-7 hrs depending on the number of participants)
 
Trainer :
               
Leidi Haaijer (Nederlands / English)
   
Kosten/costs :  € 150 p/p    

Aanmelding 2 personen > samen/together € 250 

EXCL. geluidsmateriaal (wordt apart aangeschaft)
INCL. gedetailleerde manual & ondersteuning.


Het geluidsmateriaal Inner States ($ 49,96) is commercieel verkrijgbaar bij hemi-sync.com.
In tegenstelling tot de andere workshops van het MI schaf je het geluidsmateriaal nu zelf aan en 
kun je dit na de workshop op eigen gelegenheid beluisteren en verschillen gewaarworden.

Deelname: 2 - 10 personen

 
NL
Ontdek, activeer en versterk je innerlijke kracht, vind je innerlijke rust en blijf in balans in tijden van onzekerheid en grote dynamiek.
Met behulp van de hemi-sync geluidstechnologie word je naar een groter bewustzijn begeleid en luister je naar de eerste oefening in diepe rust.
Je stijgt boven beperkende patronen en gewoontes uit en komt meer in contact met diepere drijfveren die bij jou horen.
Je leert hier makkelijker bij te komen zodat je dit met meer voldoening toe kunt passen in het dagelijks leven om zo je
 gewenste leven te manifesteren.
Kortom: je wordt je veel bewuster van je onbegrensde mogelijkheden.


De workshop verloopt als volgt:

- Eén dag met oefeningen.
- Een minimum internetverbinding van 5Mps wordt aanbevolen.
- De eigen ervaring heeft de optimale aandacht in deze workshop en wordt versterkt door real-time interactie met een ervaren trainer & andere deelnemers.
- Delen met en leren van anderen zorgen voor wonderlijke ervaringen.
- Deelnemers kunnen het geluidsmateriaal ook na de workshop blijven gebruiken.


Aanmelden kan via het formulier hiernaast of via direct contact met de trainer (hemisyncnederland@gmail.com).

ENG 

Activate your power within, achieve inner peace, remain centered and calm in times of uncertainty, and transcend limiting thought patterns.
Engage in your own personal process of discovery and awakening through the guided exploration of expanded awareness.
Journey easily into expanded states of consciousness supported by powerful audio technology. Shift to a deeply peaceful state as you experience the benefits in the very first guided exercise.

Experience a greater overview of your life. Connect with your true essence, and consciously experience your expansive nonphysical Self. Heighten your awareness and perception as you learn to access your untapped inner-guidance to realize a more meaningful and fulfilling life. 

Gain clarity about your life purpose. From a heightened vantage point, recognize limiting patterns in your life and create new ones. Bring into reality the life you desire.   

Learn how to quickly and easily achieve these expanded states on your own after the workshop to maximize the benefits of this practical and empowering workshop in your everyday life. 


How it works:
-The workshop is offered in different formats so the number and length of workshop sessions may vary.
- It is recommended that you have access to a minimum internet speed of 5 Mbps.
-This online workshop is highly experiential and offers real-time interaction with a skilled trainer and other participants.
- Shared experiences and learned from others support this interactive online course.
- Participants can keep using the audio-exercises after the workshop.


The workshop fee includes a detailed manual and 6-7 hours of facilitated instruction. The fee does NOT include the audio exercises. Your Trainer will provide you with details on how to buy the Inner States album.

bottom of page