top of page

Trainers in België & Nederland

Rolf-Nuyts.jpg
Rolf Nuyts (B & NL)

Op z’n 10de kwam Rolf voor het eerst -bewust- in aanraking met het fenomeen Buiten-Lichamelijke Ervaringen.
Dit zette hem ertoe aan onze realiteit te bestuderen en te onderzoeken door zich onder te dompelen in een waaier van gebieden, zoals filosofie, religie, geschiedenis, politiek, economie, … .

Hoewel elk van deze gebieden een zekere “waarheid” bevatte, kwamen ze niet tot leven tot hij in 2003 het werk van Bob Monroe ontdekte. Na jaren van onderzoek en experimenteren, integreert hij nu de ervaren kennis in z’n dagelijkse leven.

Sinds 2013 is Rolf Certified Outreach Trainer en Off-Campus Residential Trainer aan het Monroe Instituut (TMI) en vanaf juni 2014 ook Member of the Board.

Zijn missie is zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat ze veel meer zijn dan ze ooit zelf bedacht hebben. Hemi-sync wordt hierbij gebruikt als laagdrempelige tool om de eigen ervaringen te kaderen en zin te geven. Dit laat mensen toe de eigen autoriteit te (h)erkennen en de oorspronkelijke staat van soeverein mens te be-leven.

Contact: contact@focus34.com
focus34.com

 

Leidi-Haaijer.jpg
Leidi Haaijer (NL)

Multimedia-designer Leidi Haaijer is nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in onderzoek naar bewustzijn; non-verbale communicatie heeft haar aandacht.
Naast de werkzaamheden in het atelier begeleidt ze jongeren op hun pad, geeft ze workshops en is op allerlei manieren betrokken bij transitie en duurzaamheid.
‘Het leven is een avontuurlijke reis waarin het bewustzijn een intrigerende rol speelt.’

Tezamen met anderen wil ze bijdragen aan de verkenning en ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Dit kan zowel ontwikkeling op het persoonlijke vlak betekenen als ook bewustzijnsontwikkeling in een bredere zin.

Al lang overtuigd dat het geheel meer is dan de som der delen is het uitermate zinvol om de Hemi-Sync audio- technologie op een laagdrempelige manier onder de mensen te brengen; toepassing van deze technologie past uitstekend in deze tijd en sluit op allerlei behoeftes en mentaal gemis aan.

Steeds meer mensen worden zich bewust dat er meer is dan alleen de materiële werkelijkheid; door vooral ervaringen te delen en de niet zichtbare wereld bespreekbaar te maken hoopt ze zo bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van bewustwording in de breedste zin van het woord.

Contact: hemisyncnederland@gmail.com 
leidihaaijer.nl\portfolio

 

bottom of page