top of page

Focus Levels

phasing.png
Focus Levels

Na uitgebreid onderzoek aan het Monroe Instituut, heeft Robert Monroe met zijn team een overzichtelijk systeem van labels gecreëerd om verschillend staten van bewustzijn aan te duiden. 
Deze neutrale labels worden bij veel workshops en programma's gebruikt als onderdeel van het trainingsproces.Focus 1 - De staat normaal alledaags bewustzijn

Focus 10 - Het lichaam is in diepe rust, de geest wakker

Focus 12 - De staat van verruimd bewustzijn

Focus 15 - Een staat van 'geen tijd'.

Focus 21 - Verruimd bewustzijn voorbij tijd en ruimte.

Focus 23-26 Verschillende gebieden waar iemand zich kan bevinden na de fysieke dood.

Focus 27 - Op de grens van het menselijk gedachtespectrum, een gebied waar mensen bijkomen en uitrusten na de fysieke dood.

Focus 34/35 - Het gebied van 'De Bijeenkomst' of the Gathering zoals Monroe het noemde, waar veel wezens uit veel verschillende locatie in het fysieke universum bijeenkomen om de ontwikkelingen op aarde gade te slaan.

Focus 42 -  'Ik-Daar' clusters

Focus 49 - Zee van 'Ik-Daar' clusters
 

bottom of page